• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Činnost Nadace policistů a hasičů v roce 2012 - tisková zpráva z odborného časopisu 112

  Správní rada Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“) na svém zasedání v březnu letošního roku projednala a schválila výroční zprávu Nadace za rok 2012.

   

  Cílem Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon, a policistů a hasičů těžce tělesně postižených (TTP) následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

   

  Získání prostředků pro Nadaci

   

  V roce 2012 byly získány finanční prostředky ve výši 8 933 374 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžité dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek. Podstatná část finančních prostředků byla získána od samotných policistů a hasičů a občanských zaměstnanců rezortu Ministerstva vnitra, a to v celkové výši 5 894 642 Kč. Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispívají Nadaci pravidelnými měsíčními částkami formou srážek z platu a tím zajišťují trvalou stabilitu nadstandardní péče o nadační svěřence. Sponzorské finanční dary podle sponzorských smluv a od soukromých dárců byly zaslány v částce 2 361 518 Kč. To potvrzuje, že se Nadace se dostává do povědomí společnosti jako důvěryhodná, stabilní, nezisková organizace.

   

  V roce 2012, u příležitosti výročí svého založení, se Nadace ve svých aktivitách zaměřila na řadu významných akcí, které vždy připomínaly desetiletou činnost organizace. Přinesly kromě vysokého finančního efektu především prezentaci u široké veřejnosti.

   

  Od HC Sparta Praha získala Nadace zdarma 11 000 vstupenek na dvě utkání jako poděkování všem policistům, hasičům za jejich obětavou práci. Od vedení klubu pak Nadace obdržela finanční dar ve výši 30 000 Kč. Navíc byly ve prospěch Nadace vydraženy v internetové aukci speciální dresy s logem Nadace, ve kterých hokejisté Sparty sehráli jedno utkání - celková částka z prodeje činila více než 206 000 Kč.

   

  Významnou událostí se stal slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského hradu organizovaný k 10. výročí vzniku Nadace a ke 20. výročí vzniku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, v jehož průběhu Nadace obdržela sponzorské dary v celkové výši 580 000 Kč.

   

  Zmínit musím řadu dalších významných akcí, jejichž organizátoři věnovali Nadaci sponzorské dary:

   

  Den otevřených dveříspolečnosti Vítkovice Power Engineering, a.s., kde výtěžek pro Nadaci činil 100 000 Kč,

   

  pražský turnaj 32 fotbalových policejních mužstev Košířského košíku, z jehož startovného bylo získáno 10 000 Kč,

   

  pořadatelé 51. ročníku Mezinárodního atletického mítinku Zlaté tretra, agentura TK Plus a atletický oddíl SSK Vítkovice Nadaci darovali šek na částku 300 000 Kč,

   

  Fotbalová asociace ČR věnovala při zahájení přípravného utkání Česko – Maďarsko Nadaci finanční dar v hodnotě 500 000 Kč a zdarma 10 000 vstupenek,

   

  na tradičním, již sedmém, festivalu Slavností bojových umění v Hale TJ Ostrava přibylo na účet Nadace 31 000 Kč,

   

  v rámci výstavy Sport Life v Brně společnost Nano Trade, s.r.o., uspořádala „nanosilver maraton“ a věnovala Nadaci dárky v hodnotě 32 535 Kč.

   

  Největší přispěvatelé

   

  Policie ČR – dary 5 026 833 Kč

   

  HZS ČR – dary     867 809 Kč

   

  Fotbalová asociace ČR   500 000 Kč

   

  Hermod, a.s.      326 760 Kč

   

  TK Plus, s.r.o.   300 000 Kč

   

  Moravia Steel, a.s.     180 000 Kč

   

  Bonerix, s.r.o.   130 045 Kč

   

  Vítkovice Power Engineering, a.s.  100 000 Kč

   

  Medea Kultur, s.r.o.    100 000 Kč

   

  Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s.    87 503 Kč

   

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.     75 600 Kč

   

  Pražská plynárenská, a.s.    75 000 Kč

   

  HC Sparta Praha, a.s.   73 918 Kč

   

  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR    60 000 Kč

   

  Nadace ČEZ Praha  51 039 Kč

   

  J&T banka, a.s.   40 000 Kč

   

  BES, s.r.o. 15 000 Kč

   

  Lumen International     15 000 Kč

   

  Poskytování příspěvků a péče

   

  V roce 2012 Nadace pečovala o 60 dětí ze 40 neúplných rodin a 45 těžce tělesně postižených (TTP) invalidních důchodců z řad bývalých policistů a hasičů, kteří byli zahrnuti do celoroční péče.

   

  Pro všechny děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně. Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi a TTP invalidům, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, zajistit komplexní lázeňské pobyty pro celkem 28 osob. Za úzké spolupráce se Zařízením služeb pro MV se posedmé uskutečnila společná týdenní zdravotní dovolená dětí s matkami (73 osob) v rekreačním objektu Červená nad Vltavou, a to pro děti zcela zdarma a matky s částečnou úhradou 1000 Kč za pobyt. Již třetí týdenní ozdravný pobyt byl ve spolupráci se Zařízením služeb pro MV organizován pro TTP a jejich rodinné příslušníky v rekreačním zařízení Červená nad Vltavou. Pro invalidy, o které Nadace pečuje, byl pobyt zcela zdarma, manželka nebo pečující osoba platily režijní poplatek 1350 Kč. Celkově se dovolené zúčastnilo 47 osob (o 10 více než v roce 2011). V pořadí již pátého čtrnáctidenního zahraničního pobytu v Polsku u Baltského moře se zúčastnilo 10 dětí ve věku od 18 do 26 let. Počtvrté byl pro nadační rodinku uspořádán zahraniční ozdravně léčebný pobyt ve Španělsku, kterého se zúčastnilo 78 osob, děti zcela zdarma, matky platily symbolický poplatek 4500 Kč. Do termálních lázní odjelo celkem 36 TTP se svými rodinami, TTP zcela zdarma, manželky a ošetřující osoby za částečnou úhradu 3000 Kč, děti 2000 Kč.

   

  Velmi zdařilou akcí bylo tradiční pražské předvánoční setkání rodin, o které Nadace pečuje. Prosincové setkání bylo zahájeno pietním aktem k uctění památky policistů a hasičů, kteří obětovali život při plnění služebních povinností u pomníku obětem při výkonu služby v parku Muzea Policie ČR. První den pak byl završen slavnostním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR v Národním domě na Vinohradech. Druhý den navštívila nadační rodinka Expozici požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu a svůj pobyt v Praze zakončila besedou se členy Správní a Dozorčí rady Nadace. Při této příležitosti děti dostaly dárky a vitamíny, maminky pak jednorázové finanční příspěvky na každé dítě ve výši 25 000 Kč. Částka byla ještě v roce 2012 při příležitosti desátého výročí založení Nadace navýšena o 5000 Kč. Dětem, kterým nadační péče končí, bylo vyplaceno navíc 25 000 Kč. Každý z invalidních důchodců, o které Nadace pečuje, obdržel podle stupně postižení částku od 15 000 do 10 000 Kč, opět v tomto roce navýšenou o 5000 Kč. Těžce tělesně postižení, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou pořádaných akcí zúčastnit, obdrželi navíc 10 000 Kč.

   

  U příležitosti 10. výročí svého vzniku činnosti vydala Nadace reprezentační publikaci „Nadace policistů a hasičů 2002 – 2012“ a DVD.

   

  Hospodaření Nadace

  Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 22. února 2013 je konstatováno, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi.“ U dárců byly použity finanční prostředky v souladu s darovací smlouvou. Údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti. Po provedeném auditu zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem.

   

  Příjmy Nadace činily 8 933 374 Kč, výdaje 5 794 179 Kč. Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem a TTP invalidům vynaloženo 5 577 961 Kč. Dalších přibližně 2 000 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění, vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory. Na zajištění chodu nadace, mimo výdajů na propagaci (134 600 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (25 000) a bankovních poplatků na účtu Nadace (11 890 Kč), bylo vynaloženocelkem 44 728 Kč, což představuje 0,77 % celkových ročníchvýdajů Nadace. Při připočtení výdajů na propagaci, audit a bankovní poplatky, jsou celkové vynaložené náklady 216 218 Kč, což činí 3,73 % z celkových ročních výdajů Nadace.

   

  K 1. lednu 2013 má Nadace finanční prostředky ve výši 22 189 829,15 Kč.

   

  Do J&T banky bylo převedeno 10 500 000 Kč. Na majetkovém účtu Ministerstva financí je uloženo 8 000 000 Kč, na běžném účtu u ČSOB je zůstatek 1 078 012 Kč, na termínovaném účtu u ČSOB je 2 105 918 Kč, v pokladně Nadace je finanční hotovost 5 558 Kč. Částka 500 340 Kč základního jmění Nadace, je uložena u ČSOB ve formě cenných papírů.

   

  Co čeká Nadaci v roce 2013

   

  Pro následující období má Nadace vytvořeny všechny předpoklady pro další činnost nadále plně zaměřenou na péči o pozůstalé neúplné rodiny s dětmi po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby přišli o život, a to především v oblasti zdravotní, rekreační, rehabilitační, lázeňské, poradenské a na finanční pomoc těmto rodinám. Dále na systémovou pomoc a péči o policisty a hasiče, těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, a to především v oblasti rehabilitační, lázeňské, zdravotní a též na pomoc finanční. Připravuje se aktualizace databáze TTP bývalých policistů a hasičů.

   

  PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace

   

  foto archiv Nadace a Milan VÁVRŮ

   

  šéfredaktor plk. Dr. Jaroslav Vykoukal

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321