• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Benefiční vystoupení cirkusu Jo-Joo

  POMÁHAT A CHRÁNIT – benefiční vystoupení cirkusu Jo-Joo „Záchranáři děkujeme“ - poděkování

      Dne 26.11.2015 od 18:00 hodin proběhlo v Poděbradech charitativní představení Prvního národního cirkusu Jo-Joo pro všechny záchranáře Středočeského kraje. Policisté, hasiči i zdravotníci mohli ve vyprodaném stanu shlédnout dvou a půl hodinové vystoupení inspirované filmem Madagaskar, které bylo  ze strany cirkusu odehráno zcela zdarma. KŘP Středočeského kraje  přesto vybíralo symbolické vstupné a výtěžek z tohoto vstupného přímo na místě obdržela Nadace policistů a hasičů.

   Nadace Policistů a hasičů je nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a dále dětem policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby. Představení se zúčastnila i celá nadační rodina, která se do Poděbrad sjela z celé republiky. Záštitu nad celou akcí převzal starosta Města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr, ředitel KŘ Středočeského kraje a Nadace policistů a hasičů.

      V cirkusu Jo- Joo účinkovali nejen špičkoví artisté českého i zahraničního formátu, cvičená zvířata, ale za zmínku stojí i to, že se cirkusu výjimečně daří  i odchov zvířat, zejména šelem. Největším chovatelským úspěchem v Evropě a možná i ve světě je narození úctyhodného počtu 23 mláďat tygra sibiřského za posledních několik let. Tento ohrožený druh byl i díky cirkusu Jo- Joo znovu navrácen zpět do volné přírody.

       Projektem "Záchranáři děkujeme" se též inspirovalo KŘP Jihomoravského kraje, které na představeních probíhajících v letních měsících v Brně, prodalo přes tisíc vstupenek a výtěžek taktéž předalo zástupci Nadaci policistů a hasičů přímo v Poděbradech.

      A kolik se vybralo? Policisté, hasiči, dobrovolní hasiči a všichni ostatní záchranáři, kteří se zúčastnili představení v Poděbradech, přispěli částkou 50 700,- Kč, kterou k rukám předsedy nadace PhDr. Vladimíra Šutery a místopředsedy správní rady Nadace policistů a hasičů JUDr. Milana Štěpánka předal formou šeku plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele krajského ředitelství Stčk pro vnější službu.    Za kolegy z Jihomoravského kraje předal na místě  částku 63 650,- Kč  plk. Ing. Jan Fait, náměstek ředitele krajského ředitelství Jmk pro ekonomiku. Dále částkou 5000,- Kč přispělo i město Poděbrady,  kterou předal starosta města PhDr. Ladislav Langr.

       Představení sklidilo velký aplaus a největší odměnou pro všechny nebyla jen vybraná částka, nýbrž rozzářené tváře všech dětí  i dospělých.

       Poděkování patří zejména všem zaměstnancům Národního cirkusu Jo- Joo. Principálovi Jaromíru Joo a řediteli cirkusu Patriku Joo. Poděkování dále patří organizátorům představení, Územnímu odboru Nymburk, které pod záštitou KŘP Středočeského kraje pozvalo celou nadační rodinu, dále kolegům z Krajského ředitelství policie správy Jihomoravského kraje, městu Poděbrady a dalším partnerům celé akce . Děkujeme také všem, kteří se představení zúčastnili a svým zaplaceným vstupným pomohli dobré věci.

      Doufám, že najdete vhodnou příležitost a svým podřízeným za kladný přístup k celému představení vhodnou formou poděkujete.

  Pokud byste se chtěli připojit k našemu společnému úsilí, podpořte  Nadaci policistů a hasičů finančním darem na     

  nadační účet: 175 787 001/0300.

  plk. Mgr. František Kuneš

  zástupce vedoucího ÚO Nymburk

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321