« zpět

3. nadační dovolená těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů

Ve dnech od 16. do 23. června 2012 se uskutečnila 3. nadační zdravotní dovolená těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů, kteří utrpěli při svém povolání zdravotní újmu, která jim znemožňuje žít plnohodnotný život. Svojí dovolenou prožívali v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou. Teplé dny umožnily všem přítomným rehabilitovat v bazénu, využít možnosti zdravotních masáží a zúčastnit se výletu na vodní zámek Blatná.

 

V rozhovorech se muži z této nadační skupiny zmíňovali, že nadace je jedna z mála organizací, která jim pomáhá a to nejenom materiálně, ale především psychicky, třeba právě tím, že uskutečňuje společná setkání, která je posilují a také pomáhají při řešení problémů, o kterých si mohou společně pohovořit "mezi svými".  

 

Velké díky patří jejich manželkám a přítelkyním, které mají možnost volby, ale zůstaly u svých partnerů v dobách dobrých i zlých.

 

Velké díky také patří přátelům nadace, především Nadaci ČEZ.  

 

22. 6. 2012 se sešla v hotelu Vltava Správní rada a Dozorčí rada Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni, v čele s předsedou Správní rady Janem Kubice, aby zhodnotila první pololetí roku činnosti nadace a projednala úkoly v nadcházejícím pololetí. Po skončení jednání předseda pohovořil s přítomnými nadačními muži a jejich partnerkami.  

 

Proch.   

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321